Chuyên mục: Truy xuất nguồn gốc

Tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc – Mấu chốt tăng trưởng xuất khẩu bền vững

Khuyến nông, Truy xuất nguồn gốc

Trong các tháng đầu năm nay, xuất khẩu đều tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững. Quản lý tốt truy xuất nguồn gốc sẽ giúp xuất khẩu tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng chưa thực sự bền vững Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 122,42 tỷ USD, […]

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese