Chuyên mục: Khuyến nông

Tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc – Mấu chốt tăng trưởng xuất khẩu bền vững

Khuyến nông, Truy xuất nguồn gốc

Trong các tháng đầu năm nay, xuất khẩu đều tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững. Quản lý tốt truy xuất nguồn gốc sẽ giúp xuất khẩu tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng chưa thực sự bền vững Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 122,42 tỷ USD, […]

Chuỗi nông sản an toàn: Mất cân bằng lợi ích

Khuyến nông

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi nông sản an toàn, Hà Nội đã và đang thực hiện tốt khâu cung ứng thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành chức năng quản lý chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để mở rộng và phát […]