Chuyên mục: Chưa được phân loại

Mỹ chính thức mở cửa nhập khẩu trái nhãn của Việt Nam – Yêu cầu có truy xuất nguồn gốc

Chưa được phân loại

Bộ Công thương cho biết, trong ngày 15/08/2019, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cùng với Trưởng cơ quan Thương vụ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xuất khẩu quả nhãn từ Việt Nam. Theo đó, các điều kiện sau đây được áp dụng […]