Hải Phòng Phê duyệt 44 sản phẩm hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Sáng 2-10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng tổ chức họp Hội đồng Xác định danh mục sản phẩm hỗ trợ, xây dựng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa Quốc gia của thành phố năm 2023-2024. Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21-1-2022 về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng phối hợp với UBND các huyện trên địa bàn thành phố thực hiện khảo sát các sản phẩm, nhóm sản phẩm hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG. Theo đó, việc khảo sát tập trung vào các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu gồm 48 sản phẩm của 15 cơ sở. Trong đó 31 sản phẩm đạt 3 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm đã nộp hồ sơ đánh giá OCOP và hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đang chờ xét duyệt.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích tính cần thiết, tầm quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa Quốc gia của thành phố với yêu cầu của quá trình hội nhập; đánh giá, lựa chọn sản phẩm/doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phù hợp để đưa vào danh mục sản phẩm hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG của thành phố năm 2023  – 2024.

Hội đồng đánh giá cao công tác khảo sát về các sản phẩm đặc sản, đặc thù, sản phẩm OCOP của địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung làm rõ các tiêu chí của từng nhóm sản phẩm nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch để đưa vào danh mục sản phẩm hỗ trợ, xây dựng áp dụng hệ thống TXNG kết nối cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa Quốc gia của thành phố; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thấy rõ được tầm quan trọng của suất xứ hàng hóa. Hội đồng thống nhất trình thành phố phê duyệt 44 sản phẩm vào danh mục sản phẩm hỗ trợ, xây dựng áp dụng hệ thống TXNG kết nối cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa Quốc gia đợt 1 năm 2023.

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *