Việt Nam cần truy xuất nguồn gốc để cạnh tranh trong “chợ chung” nông sản thế giới

Theo báo cáo của Cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản: Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới có xu hướng tăng cao, 63/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã triển khai xây dựng 1.269 chuỗi cung ứng nông sản TP an toàn; 1.456 sản phẩm và 3.179 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi.

Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, ATTP… tại Đà Nẵng

Năm 2019 được xác định là năm thứ 4 quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 tại Việt Nam, với Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 14.1.2019, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU chính thức được ký kết ngày 30.6.2019, đã thúc đẩy nhiều mặt hàng trong nước xuất khẩu ra thế giới. Trong lĩnh vực thủy sản, rau quả, đồ gỗ… có triển vọng được đẩy mạnh. Song song với những thuận lợi, trong năm 2019, thị trường nông sản trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục tồn tại nhiều thách thức đan xen, tiến trình hội nhập sẽ khiến Việt Nam gia tăng sự cạnh tranh và rủi ro nhưng đồng thời cũng là cơ hội để nền nông nghiệp nước ta thực hiện cơ cấu lại đồng bộ hơn, nhất là gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản.

Nhận định rằng thị trường sản xuất nông sản của Việt Nam phân tán nhỏ lẻ, đồng thời gặp quá nhiều thách thức từ khí hậu, dịch bệnh, để mở rộng và phát triển thị trường này, hội nghị đã đưa ra giải pháp về cải cách chính sách; cơ cấu lại nền nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng quy chuẩn thương hiệu sản phẩm có nhãn hiệu (truy xuất nguồn gốc); tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường; đẩy mạnh thị trường xuất khẩu – đặc biệt là các thị trường Việt Nam đã ký kết; tăng cường tháo gỡ các rào cản thương mại; đẩy mạnh công tác dự báo cảnh báo/tăng cường chống gian lận xuất xứ.

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *