Triển khai mô hình chợ bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(PLO)-Với dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP, TP.HCM đã chỉ đạo 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư, hợp tác xã, ban quản lý chợ truyền thống trên địa bàn thực hiện việc sắp xếp và quy hoạch chợ truyền thống trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí về chợ kinh doanh thực phẩm.
 

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP quý II năm 2019.

Theo UBND TP, với mục tiêu “Xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn trên địa bàn TP”, TP triển khai quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động cải cách hành chính và tăng cường tuyên truyền – giáo dục, hướng dẫn các thông tin về thực phẩm an toàn. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình đảm bảo ATTP trên địa bàn TP như “Chuỗi thực phẩm an toàn”, “Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm” và “Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP”.

Với dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP, TP đã chỉ đạo 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư, hợp tác xã, ban quản lý chợ truyền thống trên địa bàn thực hiện việc sắp xếp và quy hoạch chợ truyền thống trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí về chợ kinh doanh thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về cơ sở vật chất và kỹ thuật của chợ. Trong đó, tập trung điều kiện về kinh doanh, đảm bảo 100% hàng hoá thực phẩm kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, lựa chọn, tổ chức triển khai xây dựng ít nhất một mô hình chợ bảo đảm ATTP trên địa bàn trong năm 2019, làm cơ sở để từng bước hoàn thiện và nhân rộng mô hình đối với các chợ truyền thống trên địa bàn.

Hiện nay, đã thực hiện khảo sát chợ Phú Lâm – Quận 6 về điều kiện đảm bảo ATTP kinh doanh, tình hình kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ, hồ sơ nguồn gốc sản phẩm kinh doanh làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP trên địa bàn TP và xây dựng tiêu chí chợ thực phẩm an toàn cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Đến nay, mỗi quận, huyện đã lựa chọn được một mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP trên địa bàn và tiến hành tổ chức thực hiện trong năm 2019.

CHÂU NGUYÊN

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *