Vải thiều Việt Nam có thể truy xuất nguồn gốc trên toàn cầu

Năm nay dự báo là một năm được mùa của vải thiều Bắc Giang, hiện tại đia phương đã có phương án chuẩn bị về mọi mặt để nâng cao giá trị cho quả vải thiều. Trong đó có vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đây cũng là nội dung chính được bàn luận trong hội thảo xây dựng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất bao gói bảo quản và thiêu thụ quả vải thiều diễn ra ngày 17/05 tại Hà Nội.

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *